Bestyrelsen

Britta Kyvsgaard, Formand
Professor og konsulent, dr. jur.
Ditlev Tamm, Bestyrelsesmedlem
Professor, dr. jur. et phil.
Jerzy Sarnecki, Bestyrelsesmedlem
Professor i kriminologi

Copyright 2016, Ulla V. Bondeson Stiftelsen.