2018-2020: Rättssociologisk undersökning.

Copyright 2016, Ulla V. Bondeson Stiftelsen.