2018-2019: Det allmänna rättsmedvetandet i svenska förarbeten på straffrättens område 2008-2018.

Copyright 2016, Ulla V. Bondeson Stiftelsen.