2011. Developing quantitative tools for measuring aspects of prisonization

Linda Kjær Minke, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet 

Dette pilotstudie har til hensigt at teste om en række spørgsmål kan afdække hidtil underbelyste aspekter af prisonisering. Studiet omfatter desuden en komparativ dimension, idet indsatte og ansatte vil besvare stort set enslydende spørgsmål. Det interessante er i den forbindelse at undersøge, i hvilket omfang ind- og ansatte henholdsvis ligner hinanden og er forskellige. Forventningen er, at analyseredskaberne kan bidrage til efterfølgende undersøgelser af fængselsstraffens/fængselsopholdets indflydelse på de personer, der færdes inden for fængslets mure.

Indsattes socialisering til og påvirkning af fængselsopholdet er operationaliseret med udgangspunkt i kendskabet til argot og tilegnelse af oppositionelle normer (Bondeson 1968; Balvig et. al 1969; Lindberg 2005; Minke 2010).

Reference: Minke, K. L. (2013). Developing quantitative tools for measuring aspects of prisonization. Scandinavian Research Council for Criminology Research Seminar Report 55, pp. 60-63.

 

Copyright 2016, Ulla V. Bondeson Stiftelsen.