Mindeord

Ulla V. Bondeson fik ikke lov at nyde sit otium længe. Allerede et år efter, hun sluttede som professor ved Københavns Universitet, fik hun konstateret en uhelbredelig kræftsygdom. Hun døde d. 20. oktober 2009, 72 år gammel.

Ullas kriminologiske karriere startede ved Lunds universitet i 1960, først som amanuensis, senere som lektor og i 1976 som professor ved Sociologiska Institutionen. Tre år senere blev Ulla professor i retssociologi samme sted, men allerede året efter flyttede hun sin gerning til Københavns Universitet, hvor hun blev professor i kriminologi. Denne post havde hun frem til 2007.

Det første af Ullas værker, jeg fik kendskab til, er hendes berømte undersøgelse: Argot knowledge as an Indicator of Criminal Socialization, publiceret i Scandinavian Studies in Criminology, og senere de store undersøgelser af Fången i Fångsamhället og Kriminalvård i Frihet. I den senere tid var Ulla især optaget af studier i den almene retsbevidsthed. Hendes bøger er oversat til engelsk og enkelte også til andre sprog uden for Norden.

Det er ikke muligt at nævne alle de poster, Ulla har haft. Hun var bl.a. ordfører for Nordisk Samarbejdsråd (1983-85) samt igennem en lang årrække bestyrelsesmedlem af og senere vicepræsident for International Society of Criminology. Den fornemste internationale pris, Ulla har modtaget, er utvivlsomt Torsten Sellin and Sheldon & Eleanor Glueck Award (fra American Society of Criminology i 1995).

Den internationale anerkendelse opnåede Ulla i kraft af sin forskning, først inden for Norden, hvor hun vel er kendt af alle kriminologer. Senere blev Ulla en etableret forsker i hele det internationale kriminologiske miljø, også i kraft af en ivrig deltagelse i internationale fora.

Jeg så Ulla sidste gang knap en måned, inden hun døde. Da havde hun langt overlevet lægernes dystre prognoser. Ulla var beundringsværdig stærk og til det sidste interesseret i det, der sker på den kriminologiske scene. Hun var i hele sygdomsperioden i fuld gang med at ordne alt efter sig. Ulla var meget glad for, at Lunds universitet ville modtage og arkivere alle hendes bøger og papirer, så andre kan få glæde af dem.

Noget af det, der optog Ulla mest den allersidste tid, var stiftelsen af en fond. Fonden sigter mod at fremme retssociologisk og kriminologisk forskning i Norden, først og fremmest blandt forskere ved universiteterne i Lund og København. Ulla har ønsket, at førsteprioritet skal gives til behandlingsforskning, dvs. studier af effekter af straf og behandling, samt studier i den almene retsbevidsthed.

Ulla begraves d. 13. november i Vellinge Kyrka.

Britta Kyvsgaard

Copyright 2016, Ulla V. Bondeson Stiftelsen.