Stiftelsens formål

Ulla V. Bondesons stiftelse har som hovedformål at fremme retssociologisk og kriminologisk forskning i Norden, herunder især forskning ved universiteterne i Stockholm, Lund og København.

Endvidere afholdes der årligt en forelæsning eller et seminar til minde om Ulla V. Bondeson. Det sker gerne i forbindelse med afholdelse af The Stockholm Criminology Symposium.

Copyright 2016, Ulla V. Bondeson Stiftelsen.