2013. Anhöriga till fängelsedömte: En kunskapsöversikt om konsekvenser av fängelsestraff

Lotta Petterson

Information om projektet kommer snarest.

Copyright 2016, Ulla V. Bondeson Stiftelsen.