2018-2020: Kränkning och upprättelse En replikation av en rättssociologisk enkätstudie

Copyright 2016, Ulla V. Bondeson Stiftelsen.