2020-2022: Grønlandsk dom til forsorg - kortlægning af foranstaltningsdomme, anbringelsessteder og den kriminalretlige praksis i forhold til foranstaltning af udviklingshæmmede voksne dømt ud fra Kriminallov for Grønland

Copyright 2016, Ulla V. Bondeson Stiftelsen.