2023-2026: Veje ind og ud af ungdomskriminalitet - et studie af hybriddigitale muligheder for gerningspersoner

Copyright 2016, Ulla V. Bondeson Stiftelsen.