2021-2023: Unga Stockholmares uppfattning av brottsutveckling och inställning til straff

Copyright 2016, Ulla V. Bondeson Stiftelsen.